ORDINADORS I XARXES

Salva Carbonell us ofereix tots aquests serveis informàtics:

  • Reparació de tot tipus d’ordinadors PC
  • Instal·lació i configuració de xarxes de cable
  •  Wi-Fi, ADSL
  • Assessorament en la compra d’equipament
  • Reinstal·lació de sistema operatiu
  • Eliminació de virus i neteja d’equips